Loading...
Thông điệp 2018-04-26T00:33:13+00:00

Nancy Group

Luôn “Trao niềm tin, nhận trách nhiệm” xem đây là định hướng xuyên suốt để Công ty hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Cùng với mục tiêu và kỳ vọng phía trước, với tính năng động, sự sáng tạo và ý chí vượt lên chính mình của đội ngũ Lãnh đạo và CBNV, tất cả sẽ là ngọn lửa niềm tin thắp sáng để dẫn đường Nancy Group tiếp tục hoàn thiện và phát triển để “Biến hoài bão thành hiện thực – biến nỗ lực thành trách nhiệm”

Tiền thân của Nancy Group là hộ kinh doanh cá thể với những phấn đấu không ngừng của Nhà quản lý và đội ngũ Nnhân viên đã giúp chuyển hóa và hình thành nên Nancy Group nhiều hoài bão. Những nỗ lực được khắc họa như quá trình rèn luyện, lấy Nhân tâm để phát triển Tài năng, lấy Trách nhiệm để ươm mầm Niềm tin – mở ra 03 năm phát triển của Công Ty trên tinh thần xây dựng niềm tin và trách nhiệm tốt nhất, để đưa Công Ty vững bước phát triển, sẵn sàng cho tương lai, mang lại các giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp, Cộng đồng và Xã hội

Với các ngành thương mại chủ lực Thời trang – Sữa tươi – Mỹ phẩm thiên nhiên… sau 03 năm hình thành và hoạt động theo mô hình Công Ty, diện mạo của Nancy Group ngày hôm nay với các ngành kinh doanh thời đại đã và đang từng bước định hình rõ nét với các Chiến lược phát triển xu thế cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, sẵn sàng nhất cho định hướng trở thành Tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động hiệu quả – bền vững theo mô hình Quản trị tập trung, điều hành phân cấp, và phương châm “Quản trị chuẩn mực – Kiểm soát trách nhiệm – Điều hành chuyên nghiệp